Om ITEV Selskapsinformasjon Kurs og kompetanse Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Kontaktskjema
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering - Byggesøknader - Kontroll av utførelse  
Sprengningsteknikk
Sprengningsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
Boligsalgsrapporten
NITO Takst har i fellesskap med NTF, NBT og NTRF utviklet en felles rapport, som har fått navnet Boligsalgsrapport. Denne nye rapporten er i prinsippet en Tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig.
Hent mer info om boligsalgsrapporten her
 Kontakt oss ITEV dersom du ønsker en boligsalgsrapport

 

Tilstandsanalyse etter NS 8424
Reg nivå 1 - 2 - 3 utføres etter gjeldende standarder. Rapporter oversendes som PDF fil. Vi benytter samarbeidspartnere på RIE, RIV og Tak
Ta kontakt for info og priser
 


Kurs og kompetansebygging
Ing. Trond Eeg Vatne As driver en utstrakt kursvirksomhet (tidligere Bygg og Anleggskolen As) innen bygg og anlegg
For å hente informasjon om kurs og opplæring følg linken her

 Sprengningsplaner

ITEV utarbeider og bistår entreprenører, byggherrer og rådgivere med ulike typer av sprengningsteknikk, som omfatter:
• Kostnadsberegninger
• Design
• Anbud
• Kalkyler
• Utførelse
• Ladeplaner
• Tennplaner
• Borplaner
• Sprengningsprotokoller/journaler
• Underjordarbeid
• Forslag til grenseverdier
• Vibrasjonsmåling
• Prosedyrer og kvalitetssikring
• Sjekklister
> les mer


Rystelsesmålinger - grenseverdier


Rystelsesmålinger et av våre spesialfelt innen sprengningsteknikk Vi påtar oss oppgaver fra mindre byggeprosjekter til større og mer omfattende byggeprosjekter/anleggsarbeider
.
Rystelsesmåling utføres for å kontrollere om dem utførende part følger de grenseverdier som er fastsatt i forbindelse med sprengingsarbeidet m.v.
les mer


Eiendomsbesiktigelse
Bygningsbesiktigelse skal til hensikt gi en objektiv beskrivelse av byggenes utvendige og innvendige tilstand. Alle eksisterende detaljer kommer frem i våre beskrivelser. Bygningsskader som kan oppstå som resultat av anleggsarbeider skal enkelt kunne skilles ut fra eksisterende skader. Skader som kan oppstå på grunn av anleggsarbeider vil i hovedsak skyldes rystelser fra sprengingsarbeid, pele/spuntarbeider, komprimeringsarbeider og senkning av grunnvannsspeilet/poretrykksreduksjon
Les mer

 

Byggelånskontroll -
Overtakelsesforretninger

Bank/lånegiver  forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. For å ha tilsyn med dette må du som byggherre betale kontrollgebyr til bank/lånegiver.  Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg og som kontroll over byggkalkyler,

Ta kontakt med oss dersom du ønsker et skriftlig tilbud på teknisk byggekontroll, deltakelse i byggemøter eller deltakelse ved overtakelsesforretning
> les mer


Tredjemannhåndtering
"Det kjennes ut som om hele huset skulle rase sammen"

Det finns mange mennesker som kan bli og blir urolige i nærheten av et byggeprosjekt der det utføres sprengingsarbeider.
ITEV utfører rystelsesmåling, eiendomsbesiktigelse og vil i denne sammenheng komme i kontakt med mange naboer.
> les mer


Grunneierinformasjon
Nabokontakt

Som en del av vårt tjenestetilbud bistår vi byggherrer med nabokontakt og grunneierinformasjon i forbindelse med større anleggsarbeider/byggeprosjekter
Vi lytter og forklarer for å skape trygghet for alle involverte parter.
> les mer


Dokumentasjon av sprengningsarbeider på internett
Vi legger til rette for at naboer og involverte i byggeprosjektet kan hente ut rystelsesmålinger, infoskriv m.m. via Ncvib.com
Dette gjør det enklere for kunden å følge opp måleresultater eller  benytte dette som informasjon til grunneiere, byggherre m.m.
Les mer >

 


Bestill takstmann via nettet
Nå kan du legge inn dine takstforespørsler via våre internettsider.


Hent bestillingsskjema her

 

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne